IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy

Organizácia pre informatiku verejnej správy

ives2.minv.sk (pivesdmz2a.minv.sk) - server v správe organizácie IVeS, Čs. armády 20, Košice. Kontakt: http://www.ives.sk